הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > כלכלהמחצבי הנגב


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

המחצבים בנגב: הנגב עשיר במחצבים, ולרבים מהם יש ערך כלכלי. הם מופקים במוקדים שונים ברחבי האזור - בכרייה, בחציבה או בשאיבה, ויש מחצבים שמעבדים אותם עיבוד נוסף סמוך למקום הפקתם, ומעבירים אותם למפעלים שונים – חלק מהם נמצאים בנגב. 

מחצבי הנגבאל האסופה כלכלת ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: מחצבי הנגב
שם  הספר: אל הנגב : פרקים בגיאוגרפיה של דרום הארץ
מחברת: גל, אופירה
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2000
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. השתתפה בפיתוח ובתחקירים: רונית יונת.
2. נכתב עפ"י תכנית הלימודים החדשה ואושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
3. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הערות לפריט זה: 1. פריט זה לקוח מתוך יחידה 1 פרק שלישי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית