הסדרי נגישות
עמוד הבית > ישראל (חדש) > תשתיות > מים > מקורות מים טבעיים > נחלים ומעיינותישראל - מפת הנחלים


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מפת הנחלים בישראל ובאזורים הגובלים בה, והשפך של כל נחל: בישראל רוב הנחלים הם נחלי אכזב, ורק מעטים זורמים כל ימות השנה; נחלי האיתן של ישראל נשפכים בעיקר אל הירדן, אל הכינרת ואל החלקים הצפוני והתיכון של מישור החוף.

ישראל - מפת הנחליםאל האסופה אקלים ונוף בישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: ישראל - מפת הנחלים
שם  הספר: מפות מגלות עולם : ספר לימוד בגיאוגרפיה
מחברת: פיין, צביה
תאריך: 1999
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. נכתב עפ"י תכנית הלימודים החדשה לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. השתתפות בפיתוח ותחקירים: אילה מזרחי.
3. יועצים מדעיים: ד,ר רון אדלר, פרופ' עקיבא פלכסר, פרופ' משה ברור.
4. כרטוגרפיה: תמר סופר.
הערות לפריט זה: 1. פריט זה לקוח מתוך הפרק הרביעי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית