הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעים > אקולוגיה ואיכות הסביבה > אוויר > זיהום אווירעמוד הבית > מדינת ישראל > מים ותשתיות > חשמלקו המתח הגבוה 400, תחנות כוח וטורבינות גז בישראל, 2002


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

במפה ניתן לראות את קו המתח הגבוה, ואת מיקומן של תחנות הכוח וטורבינות הגז בישראל, בשנת 2002.

קו המתח הגבוה 400, תחנות כוח וטורבינות גז בישראל, 2002אל האסופה איכות הסביבה בישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: קו המתח הגבוה 400, תחנות כוח וטורבינות גז בישראל, 2002
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הערות לפריט זה: 1. פריט זה לקוח מתוך יחידה ג' פרק שני.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית