הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעים > אקולוגיה ואיכות הסביבה > מים ונחלים > שיקום נחלים ומקורות מיםעמוד הבית > ישראל (חדש) > אקולוגיה ואיכות הסביבה > מים ונחליםעמוד הבית > ישראל (חדש) > תשתיות > מים > מקורות מים טבעיים > נחלים ומעיינותנחלים בתהליכי שיקום בישראל, 2002


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

נחלי ישראל ובהם הנחלים בתהליכי שיקום בשנת 2002: רוב הנחלים בישראל מזוהמים, והזיהום פוגע בסביבה ומרחיק את התיירים מן הנחלים. בשנים האחרונות נעשו פעולות לשיקום הנחלים הפגועים.

 

נחלים בתהליכי שיקום בישראל, 2002אל האסופה איכות הסביבה בישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: נחלים בתהליכי שיקום בישראל, 2002
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הערות לפריט זה: 1. פריט זה לקוח מתוך יחידה ו' פרק שלישי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית