הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעים > אקולוגיה ואיכות הסביבה > ים וחופים עמוד הבית > ישראל (חדש) > אקולוגיה ואיכות הסביבה > ים וחופיםשימושי קרקע בחופי הים התיכון, 2002


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מפת שימושי הקרקע בחופי הים התיכון בשנת 2002: חוף הים של ישראל רוחש פעילות רבה ומגוונת - לכל אורכו יישובים רבים ובהם ערים גדולות, ערי נמל, מפעלי תעשייה, מעגנות (מרינות), תחנות כוח ועוד; שימושים רבים ומגוונים בולטים במיוחד בחוף עכו-חיפה, שיש בו רצף של יישובים, מפעלי תעשייה, נמל גדול, מסוף דלק, תחנות כוח ומעגנות.

שימושי קרקע בחופי הים התיכון, 2002אל האסופה איכות הסביבה בישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: שימושי קרקע בחופי הים התיכון, 2002
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הערות לפריט זה: 1. פריט זה לקוח מתוך יחידה ו' פרק שני.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית