הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > מים ותשתיות > תחבורהכביש חוצה ישראל


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מפה המציגה את מסלול כביש חוצה ישראל: לפי התכנון יהיה זה הכביש הארוך ביותר בישראל – 324 קילומטר; הוא יחצה את ישראל בציר אורכי מצפון לדרום, ויקטין בערי המרכז את עומסי התנועה ואת זיהום האוויר.

 

כביש חוצה ישראלאל האסופה תשתיות בישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: כביש חוצה ישראל
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הערות לפריט זה: 1. פריט זה לקוח מתוך יחידה ג' פרק שלישי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית