הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי כדור-הארץ והיקום > גיאולוגיה > גיאולוגיה של ארץ-ישראלהמסלע בישראל


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מפת המסלע בישראל: סוגי המסלע בישראל (סחף, כורכר, חול, חוואר, גיר, קרטון, דולומיט, אבן חול, סלע תהום וסלע געש) ומיקומם.

המסלע בישראלאל האסופה אקלים ונוף בישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: המסלע בישראל
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הערות לפריט זה: 1. פריט זה לקוח מתוך יחידה ה' פרק המבוא.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית