הסדרי נגישות
עמוד הבית > ישראל (חדש) > יישובים > מטרופוליניםתחומי ההשתרעות של המטרופולינים בישראל, 2002


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מפת תחומי המטרופולינים (הערים המרכזיות וטבעות היישובים סביבן) בישראל בשנת 2002: מטרופולין באר-שבע היא הגדולה ביותר בשטחה; העיר ירושלים היא הגדולה בערים המרכזיות; גבולה של מטרופולין ירושלים טרם נקבע.

תחומי ההשתרעות של המטרופולינים בישראל, 2002אל האסופה יישובים בישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: תחומי ההשתרעות של המטרופולינים בישראל, 2002
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הערות לפריט זה: 1. פריט זה לקוח מתוך יחידה ד' פרק המבוא.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית