הסדרי נגישות
עמוד הבית > ישראל (חדש) > יישובים > יישובים כפרייםיישובים כפריים בישראל, 1997


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מפת היישובים הכפריים בישראל: מרבית היישובים הכפריים היהודיים נמצאים במישור החוף, ומרבית היישובים הערביים – בהר.

יישובים כפריים בישראל, 1997אל האסופה יישובים בישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: יישובים כפריים בישראל, 1997
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הערות לפריט זה: 1. פריט זה לקוח מתוך יחידה ב' פרק המבוא.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית