הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראל > כלכלהמועסקים בענפי הכלכלה השונים במחוזות מנהליים בישראל בשנת 2000


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מפה המתארת את התפלגות התעסוקה לפי ענפים שונים של העובדים במדינת ישראל בשנת 2000: אחוז המועסקים הגבוה ביותר בכל המחוזות המנהליים הוא בענף השירותים; בענף החקלאות אחוז המועסקים הוא הנמוך ביותר.

 

מועסקים בענפי הכלכלה השונים במחוזות מנהליים בישראל בשנת 2000אל האסופה כלכלת ישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: מועסקים בענפי הכלכלה השונים במחוזות מנהליים בישראל בשנת 2000
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הערות לפריט זה:

1. הפריט לקוח מתוך יחידה א' פרק שני.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית