הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראלעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > ההיסטוריה של מדינת ישראל > ביטחון מלחמות ושלוםישראל ושכנותיה, 2002


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

מפת ישראל: גבולותיה ושכנותיה בשנת 2002.

ישראל ושכנותיה, 2002אל האסופה גבולות ואזורים בישראל3

ביבליוגרפיה:
כותר: ישראל ושכנותיה, 2002
שם  הספר: ישראל האדם והמרחב : נושאים נבחרים בגיאוגרפיה
מחברות: פיין, צביה ; שגב, מאירה ; לביא, רחלי
עורכת הספר: נחום-לוי, נירית
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אושר ע"י משרד החינוך לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אריה שחר, אסתר רפ.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הערות לפריט זה: 1. הפריט לקוח מתוך הפרק גבולות ישראל בספר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית