הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > סיפורי הראשית > מגדל בבלעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > עולם המקרא > בבל
מכון מופ"ת


תקציר
על הקשר בין בבל למקרא המתבטא בסיפור מגדל בבל בבראשית י"א.ארץ ישראל ושכנותיה : בבל
מחברים: יוסף ניצן; ד"ר יהושפט נבו


בבל שוכנת בבקעה הדרומית של נהרות הפרת והחידקל, מדרום לאשור.

הקשר של בבל למקרא נעוץ עוד בתקופה הפרהיסטורית, בסיפור מגדל בבל שבבראשית יא, א-ט, המסיים ב: "על כן קרא שמה בבל כי שם בלל ה' שפת כל הארץ...".

בסיפור המגדל כתוב שבמקום אבנים (שאינן מצויות בבבל מכיוון שהיא בקעה), ליבנו לבנים לצורך הבניין, וכבשום בכבשן. בכל עיר קדושה במסופוטמיה היה מגדל או תל מלאכותי עשוי מדרגות מדרגות שבראשו נבנה המקדש המרכזי. קיימת דעה שבפרשת מגדל בבל יש משום ביקורת על גאוותם של תושבי בבל במגדלים שבנו. יש אף דעה שהביקורת התייחסה במיוחד למגדל העתיק הנקרא ESAGILA, שמשמעו "הבית הנושא את ראשו לגובה", שנבנה במאה ה-יח לפנה"ס.

כוהני בבל יצרו מיתוס ולפיו המגדל נבנה על ידי האלים אחרי בריאת העולם, לכבוד מרדוך, אל העיר בבל. בעלילת הבריאה הבבלית מסופר:

הלמו אלהי האננכי במעצד / שנה אחת ליבנו לבנים
בבוא השנה השניה נשאו ראש האסגלה אל מול האפסו / בנו את מגדל אפסו העליון
למרדוך, אנליל ואא כוננו שם מושב.

גאוותם של הבבלים על המגדל נבעה מהרעיון שהמגדל מסמל את הקשר בין שמים לארץ, בין האלים לבני האדם.

לחלקים נוספים של המאמר:

ארץ ישראל ושכנותיה
ארץ ישראל ושכנותיה: מצרים
ארץ ישראל ושכנותיה : אשור
ארץ ישראל ושכנותיה : בבל (חלק זה)
ארץ ישראל ושכנותיה : חוקי חמורבי - השוואה לחוקי התורה
ארץ ישראל ושכנותיה : בבל והמקראבבל והמקרא

ביבליוגרפיה:
כותר: ארץ ישראל ושכנותיה : בבל
שם  הספר: צוהר למקרא
מחברים: ניצן, יוסף ; נבו, יהושפט (ד"ר)
תאריך: תשס"ד
בעלי זכויות : מכון מופ"ת
הוצאה לאור: מכון מופ"ת
הערות: 1. בראש השער: הוצאת ספרים בנושאי חינוך כליל.
2. מרכזת כליל: נעמי פרידמן.

 

הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית