הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > עולם המקרא > ארכיאולוגיה מקראית
מכון מופ"ת


תקציר
בחפירות ארכיאולוגיות בשומרון נתגלו למעלה משישים חרסים שעליהם כתובות בעברית. על החרסים נרשמו משלוחי יין ושמן שהועלו כמס למלך. בין החרסים שמות עבריים מקראיים ושמות מקומות בשומרון.כתובות ארכיאולוגיות מתקופת המקרא : חרסי שומרון
מחברים: יוסף ניצן; ד"ר יהושפט נבו


בחפירות בחדרי המחסנים של בית מלכי ישראל בשומרון נתגלו למעלה משישים אוסטרקונים (=חרסים שעליהם כתובות) כתובים בעברית. על אוסטרקונים אלה נרשמו משלוחי יין ושמן שהועלו כנראה כמס לבית המלך מיישובים שונים במחוז שומרון. באוסטרקונים מצוינים תאריך המשלוח (השנה), מקור המשלוח (דהיינו שם העיר ושם האזור) שם השולח ותיאור התכולה – יין או שמן. כן מוגדר גם טיב היין או השמן: "יין ישן" ו"שמן רחץ", דהיינו מזוקק. היין והשמן נתונים בתוך "נבל", כלי שתכולתו קבועה אשר שימש במידה לנוזלים. האזורים שמהם הובא המס קרויים על שם משפחות משבט מנשה המוזכרים במקרא: אביעזר, חלק, אשראל (=אשריאל), שמידע, נעה, חגלה (השוו במ' כו, ל-לג). חלק משמות היישובים הרשומים בחרסים ניתן לזיהוי באזור מנשה על פי דמיונם לשמות של כפרים ערביים בימינו ועל פי הממצא הארכאולוגי שם.

לפרטים אחרים קשורים לנושא:
כתובות ארכיאולוגיות מתקופת המקרא
לוח גזר
מצבת מרנפתח
כתובת מישע
חרסי שומרון
כתובת השילוח ומצבת סנחריב
כתובות נוספות

ביבליוגרפיה:
כותר: כתובות ארכיאולוגיות מתקופת המקרא : חרסי שומרון
שם  הספר: צוהר למקרא
מחברים: ניצן, יוסף ; נבו, יהושפט (ד"ר)
תאריך: תשס"ד
בעלי זכויות : מכון מופ"ת
הוצאה לאור: מכון מופ"ת
הערות: 1. בראש השער: הוצאת ספרים בנושאי חינוך כליל.
2. מרכזת כליל: נעמי פרידמן.

 

הערות לפריט זה:

1. הפריט לקוח מתוך פרק ט"ו בספר זה.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית