הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > עולם המקרא > ארכיאולוגיה מקראיתעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > עולם המקרא > מצרים
מכון מופ"ת


תקציר
מצבת מרנפתח היא כתובת מצרית מהמאה ה 13 לפנה"ס שמתארת את מסעו של המלך המצרי מרנפתח נגד ערי כנען. חשיבותה של הכתובת היא בכך שהיא מזכירה את ישראל ובכך מסייעת לחוקרים לשער את זמנה של יציאת מצרים.כתובות ארכיאולוגיות מתקופת המקרא : מצבת מרנפתח
מחברים: יוסף ניצן; ד"ר יהושפט נבו


החתים היו אויביהם של המצרים במשך דורות. ידועים לנו כמה קרבות שנערכו בין צבאותיהם, ואחד מהם הוא קרב קדש שנערך בשנת 1286 לפנה"ס. לאחר קרב זה, שנסתיים כנראה ללא הכרעה, נחתם חוזה שלום שבעקבותיו עוצבה המדיניות הבין לאומית בסוריה ובארץ ישראל למשך כ-50 שנה. עם מותו של רעמסס ה-II, שעמד בראש הצבא המצרי בקרב קדש, מצאה כנען שעת כושר לפרוק את עול השלטון המצרי, ופרעה מרנפתח (1223-1214) נאלץ לערוך בשנות מלכותו הראשונות מסע צבאי לערי ארץ כנען, ובכלל זה נגד שבטי ישראל שישבו כבר בארץ. ידיעות על כך יש לנו ממצבת מרנפתח משנת 1220 לפנה"ס. יש סברה שהיישוב "מי נפתוח" (יהו' טו, ט; היום ליפתה ליד ירושלים) נקרא כך על שם מרנפתח שקבע שם את מחנה צבאו.

כתובת מרנפתח היא הכתובת המצרית היחידה המזכירה את השם ישראל היא אף מסייעת לקבוע את תאריך יציאת מצרים, שכן לפי עדותה, בשנת 1220 לפנה"ס היה כבר יישוב ישראלי בארץ ישראל.

לפרטים אחרים קשורים לנושא:
כתובות ארכיאולוגיות מתקופת המקרא
לוח גזר
מצבת מרנפתח
כתובת מישע
חרסי שומרון
כתובת השילוח ומצבת סנחריב
כתובות נוספות

ביבליוגרפיה:
כותר: כתובות ארכיאולוגיות מתקופת המקרא : מצבת מרנפתח
שם  הספר: צוהר למקרא
מחברים: ניצן, יוסף ; נבו, יהושפט (ד"ר)
תאריך: תשס"ד
בעלי זכויות : מכון מופ"ת
הוצאה לאור: מכון מופ"ת
הערות: 1. בראש השער: הוצאת ספרים בנושאי חינוך כליל.
2. מרכזת כליל: נעמי פרידמן.

 

הערות לפריט זה:

1. הפריט לקוח מתוך מתוך פרק ט"ו בספר זה.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית