הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > נבואהעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > נבואה > מוסר הנביאים
דברי הימים הוצאה לאור


תקציר
בנבואות מיכה בקורת על המצב החברתי- דתי ביהודה ובצידה חזון כיצד תראה החברה שתיוותר ביהודה לאחר הפורענות. בחורבן הוא רואה שלב מעבר לקראת עתיד שבו תהיה בירושלים חברה צודקת, שתיצג את שילטון ה' בעמו ותהווה מקור השפעה על העולם. שיאו של החזון הזה הוא בחזון השלום העולמי.מבוא לספר מיכה : השינוי החברתי- דתי בחזונות מיכה
מחבר: שמואל ורגון


בעקבות מחאתו של מיכה על המצב החברתי ביהודה הוא חוזה את כינונה של חברה חדשה, שבה תיערך חלוקה-מחדש של הנחלות לאוכלוסיה שתישאר (שהיא בבחינת "קהל ה'", ב, א-ה). בפורענויות שיבואו על תושבי יהודה הוא רואה שלב-מעבר, שאחריו יגיע תור ההתחדשות, התקומה והבנייה ובו יתרחשו גם קיבוץ פזורי ישראל ושיבתם לארץ (ב, יב-יג, והשווה גם ד, ו-ז). מיכה ניבא את חורבן ירושלים (ג, יב) מזה ואת אחרית הימים (ד, א-ה) מזה ומטעים שהגאולה תתחיל ממקום הפורענות: "כי עתה תצאי מקריה ושכנת בשדה ובאת עד בבל שם תנצלי, שם יגאלך ה' מכף איביך" (ד, י; והשווה לנבואה ב-ה, א-ג).

הנביא צופה שבעתיד גם יחול שינוי בהתנהגותו הדתית של ישראל: "ולא תשתחוה עוד למעשה ידיך" (ה, יב). ה' יביא את העם לידי אמונה בו לבדו על-ידי כך שימוטט את בטחונו בעוצמתו החומרית בהשמידו את סוסיו, מרכבות המלחמה שלו ומבצריו (ה, ט-י), ואת בטחונו באלילים בהכריתו את פסיליהם, לרבות מצבותיהם, אשרותיהם, מכשפיהם ומעונניהם (ה, יא-יג).

מיכה חוזה את חידוש תפארתה וגדולתה של מלכות בית דוד בירושלים (ד, ח; ה, א-ג), שתייצג את שלטון ה' בעמו (ד, ז). שיאו של עידן העתיד האידיאלי הוא חזון השלום העולמי (ד, א-ה), המשותף למיכה ולישעיה. בחזון זה צופה הנביא שירושלים תהיה המקום שממנו תצא תורת המשפט והצדק לכל העמים; תורה זו תאפשר לבני-האדם כפרטים ולעמים ככלל לחיות בשלום אלה עם אלה, לכתת את חרבותיהם לאתים ואת חניתותיהם למזמרות: "לא ישאו גוי אל גוי חרב ולא ילמדון עוד מלחמה" (ד, ג).

לפריטים אחרים קשורים לנושא:
מבוא לספר מיכה : שם הנביא מקומו ופועלו
מבוא לספר מיכה : הרקע ההיסטורי לנבואת מיכה
מבוא לספר מיכה : נוסח ולשון
מבוא לספר מיכה : מבנה הספר חלוקתו וסידורו
מבוא לספר מיכה : תוכחה חברתית בספר מיכה
מבוא לספר מיכה : השינוי החברתי- דתי בחזונות מיכה

ביבליוגרפיה:
כותר: מבוא לספר מיכה : השינוי החברתי- דתי בחזונות מיכה
מחבר: ורגון, שמואל
שם  הספר: עולם התנ"ך
עורך הספר: הרן, מנחם  (פרופ')
תאריך: 1983-1996
בעלי זכויות : דברי הימים הוצאה לאור
הוצאה לאור: דברי הימים הוצאה לאור
הערות: 1. ‫מאושר על-ידי משרד החינוך והתרבות.
2. האנציקלופדיה מורכבת מ- 24 כרכים.
הערות לפריט זה:

1. מתוך הכרך תרי עשר ב' בעריכת פרופ' זאב ויסמן.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית