הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > נבואהעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > נבואה > מוסר הנביאים
דברי הימים הוצאה לאור


תקציר
בספר מיכה בקורת חברתית נוקבת על האופן שבו העשירים ובעלי השררה ביהודה מנצלים את מעמדם ופוגעים בחלשים בחברה. כמו נביאים אחרים מיכה מדגיש את הדרישה המוסרית כעבודת ה' הרצויה יותר מאשר עניני הפולחן.מבוא לספר מיכה : תוכחה חברתית בספר מיכה
מחבר: שמואל ורגון


כנביאים אחרים בתקופתו (וראה ישעיה ה, ח) הוקיע מיכה את העשירים ביהודה על נצלם את מעמדם לגזילת נכסיהם של אלה שאינם יכולים לעמוד בפניהם: "וחמדו שדות וגזלו ובתים ונשאו ועשקו גבר וביתו ואיש ונחלתו"; בכך גרמו להתרוששותם של בתי אב, אלמנות ויתומים ולאובדן נחלתם וחירותם (ב, ב, ח-ט). העשירים היטו בכספם גם את משפט הצדק: "ראשיה בשחד ישפטו" (ג, ט-יא; וראה גם ג, א; ז, ג). וכשם שהשתלטו העשירים על מערכת השיפוט, כך היטו לעברם גם את אנשי הרוח ביהודה: "וכהניה במחיר יורו ונביאיה בכסף יקסמו" (ג, יא). הכהנים מכוונים את הנהגתם הדתית בהתאם לציפיותיהם של נותני לחמם, ו"הנביאים המתעים" מצדיקים את המנהיגים תמורת הטבות חומריות: "ואשר לא יתן על פיהם וקדשו עליו מלחמה" (ג, ה). אחת התוצאות של נישול דלת העם מנחלותיהם היא התערערות מסגרת המשפחה (ז, ה-ו). בחברה מסורתית, שהתא המשפחתי הוא בסיסה, מציינת התרופפות המשפחה את התרופפות המבנה החברתי כולו.

בחטא החברתי-כלכלי-מוסרי מאשים מיכה את מנהיגי יהודה שבירושלים, בירת הממלכה, הם "ראשי יעקב וקציני בית ישראל" (ג, א-ג, ט-יא; ו, ו, יב). יש חוקרים המסבירים זאת בכך שמיכה היה מבני עניים ומעיר שדה, הבא להוכיח את העשירים שבבירה, אך ספק אם יש לתלות את ביקורתו החברתית בהשתייכותו המעמדית ובמקום מושבו. גם ישעיהו הנביא, בן העיר הגדולה, גינה את מנהיגי ירושלים על אותם חטאים. מיכה רואה בירושלים את נציגת ארץ יהודה כולה, והפורענות שהוא צופה לה תחול על המדינה כולה.

רוב נבואות מיכה נאמרו בירושלים, שכן הוא מוכיח בהן את בעלי העוצמה והסמכות: ראשים, שופטים, נביאים וכוהנים (ב, א ואילך, ח ואילך; ג, א, ה, ט, יא), וריכוז כזה של בעלי תפקידים היה רק בירושלים.

אין בדברי מיכה תוכחה חברתית ישירה לשומרון; הוא רק מדגים את חטאי ירושלים באמצעות פשעיהם של מלכי שומרון שחיו לפני זמנו, במאה ט' לפה"ס. על-פי ההקשר יש להניח שכוונתו במיוחד לעוול החברתי שהיה נוהג בימי מלכים אלה: "וישתמר חקות עמרי וכל מעשה בית אחאב" (ו, טז וראה פירושנו שם).

הדגש ששמו הנביאים בעבודת ה' הרצויה, שאינה מתמצה בקורבנות בלבד אלא בהקפדה בתחומי המוסר, הצדק והצניעות (מה שמכנה קויפמן "הפרימאט המוסרי"), בא לידי ביטוי בדברי מיכה בניסוח מתומצת וברור: "הגיד לך אדם מה טוב ומה ה' דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך" (ו, ח).

לפריטים אחרים קשורים לנושא:
מבוא לספר מיכה : שם הנביא מקומו ופועלו
מבוא לספר מיכה : הרקע ההיסטורי לנבואת מיכה
מבוא לספר מיכה : נוסח ולשון
מבוא לספר מיכה : מבנה הספר חלוקתו וסידורו
מבוא לספר מיכה : תוכחה חברתית בספר מיכה
מבוא לספר מיכה : השינוי החברתי- דתי בחזונות מיכה

ביבליוגרפיה:
כותר: מבוא לספר מיכה : תוכחה חברתית בספר מיכה
מחבר: ורגון, שמואל
שם  הספר: עולם התנ"ך
עורך הספר: הרן, מנחם  (פרופ')
תאריך: 1983-1996
בעלי זכויות : דברי הימים הוצאה לאור
הוצאה לאור: דברי הימים הוצאה לאור
הערות: 1. ‫מאושר על-ידי משרד החינוך והתרבות.
2. האנציקלופדיה מורכבת מ- 24 כרכים.
הערות לפריט זה:

1. מתוך הכרך תרי עשר ב' בעריכת פרופ' זאב ויסמן.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית