הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > נבואה > יונה
דברי הימים הוצאה לאור


תקציר
בספר מלכים נזכר יונה בן אמיתי הנביא. מחבר ספר יונה ייחס אותו לנביא זה הן משום תוכן הספר והן כדי לתת מימד אותנטי לספרו.מבוא לספר יונה : יונה בן אמיתי בספר מלכים
מחבר: יאיר זקוביץ


בהתאם לתפיסתו של מחבר ספר מלכים קודם לכל אירוע היסטורי דבר ה' בפי נביאו. כך מתבארת הרחבת הגבולות "מלבוא חמת עד ים הערבה" (מלכים-ב, יד, כה) בימי ירבעם השני (בן יואש) כהגשמת דבר ה' בפי נביאו יונה בן אמתי: "כדבר ה' אלהי ישראל אשר דבר ביד עבדו יונה בן אמתי הנביא אשר מגת החפר" (שם). הנמקת החסד האלוהי שעליו ניבא יונה היא רחמי ה' על עמו ורצונו למנוע את כליונו: "כי ראה ה' את עני ישראל מרה מאד ואפס עצור ואפס עזוב ואין עזר לישראל. ולא דבר ה' למחות את שם ישראל מתחת השמים ויושיעם ביד ירבעם בן יואש" (שם, פסוקים כו-כז).

יונה בן אמתי מגת החפר (עיר בנחלת זבולון, וראה יהושע יט, יג) אינו נזכר עוד, ודומה שמחבר ספר יונה בחר בו כגיבור לספרו הן משום שבייחוס הדברים לנביא הנזכר בתולדות עם ישראל הוא משווה מימד אותנטי לספרו, הן משום שהמעשה המתואר בספר מלכים עניינו חסדו ורחמיו של ה' על מעשיו – נושא מרכזי בספר יונה (וראה להלן על מגמת הספר).

לפריטים אחרים קשורים לנושא:
מבוא לספר יונה : מקומו של ספר יונה באסופת ספרי המקרא
מבוא לספר יונה : יונה בן אמיתי בספר מלכים
מבוא לספר יונה : מבנה הספר
מבוא לספר יונה : מגמת הספר
מבוא לספר יונה : אמצעים ספרותיים בספר
מבוא לספר יונה : שמות האלוהות בספר
מבוא לספר יונה : לשונו של הספר
מבוא לספר יונה : מועד חיבורו של הספר

ביבליוגרפיה:
כותר: מבוא לספר יונה : יונה בן אמיתי בספר מלכים
מחבר: זקוביץ, יאיר
שם  הספר: עולם התנ"ך
עורך הספר: הרן, מנחם  (פרופ')
תאריך: 1983-1996
בעלי זכויות : דברי הימים הוצאה לאור
הוצאה לאור: דברי הימים הוצאה לאור
הערות: 1. ‫מאושר על-ידי משרד החינוך והתרבות.
2. האנציקלופדיה מורכבת מ- 24 כרכים.
הערות לפריט זה:

1. מתוך הכרך תרי עשר א' בעריכת פרופ' זאב ויסמן.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית