הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתסופר, משה (1762- 1839)
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


הרב משה סופר, הידוע בכינויו החת"ם סופר, היה רבה של העיר פּרֶסבּוּרג שבהונגריה, ואף הקים בה ישיבה. הוא היה מהמתנגדים החריפים של התיקונים בדת ברוח הרפורמה.

הרב סופר הדגיש כי שינויים בדת, ולו גם הקלים ביותר, עלולים לערער את כוחה של היהדות. לתפיסתו, כל חידוש בחיים היהודיים אסור מן התורה. במעשיהם ובמנהגיהם של הרפורמים ראה סכנה גדולה לקיומו של עם ישראל והובלה להתנצרות. בד בבד עם התנגדותו הקיצונית לשינוי כלשהו בלבוש המסורתי ובסדרי התפילה, סבר כי יש מקום גם ללימודים כלליים, בתנאי שיבואו לאחר לימוד התורה. הוא אף אישר להקים בית ספר לצעירים יהודים ללימוד מלאכה וחקלאות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: סופר, משה (1762- 1839)
שם  הספר: מסע אל העבר : עולם מודרני נולד, המאה ה-19
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ג 2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית