הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
המידע בדף זה עוסק בגר"א - הגאון מווילנה, שחי במאה ה-18 בליטא, והיה בעל ידע רב בתחומי היהדות ובתחומים אחרים. בנוסף, עמד בראש המתנגדים שהתארגנו נגד החסידות.הגר"א : הגאון רבי אליהו (1720-1797)
מחברת: מתיה קם 

תולדות חיים


הגר"א חי ופעל בווילנה, בירת ליטא. הוא נחשב לעילוי ולגאון, ומכאן כינויו: הגאון מווילנה.
הגר"א היה בעל ידע עצום בכל תחומי היהדות כמו גם מתמטיקה, גאוגרפיה ואסטרונומיה. תלמידיו ייחסו לו כ-70 ספרים, והם נדפסו רק לאחר מותו: אלה כללו פירוש למשנה, ספרים בקבלה, כתבים במתמטיקה וכן פרשנות לתנ"ך, תוך שימוש בכלים דקדוקיים.
הגר"א בחר לחיות בתנאים צנועים במיוחד; הוא לא נשא במשרה רשמית כלשהי, אך בזכות אישיותו וידיעותיו הפך למנהיג ידוע בכל קהילות ישראל.
הגר"א נודע גם בהתנגדותו לחסידות ובמאבקו בה. הוא עמד בראש "המתנגדים" שהתארגנו בליטא נגד תנועת החסידות ורעיונותיה. 

המתנגדים


בשנת 1772, ביוזמתו של הגר"א ובהנהגתו, קראו ראשי קהילת וילנה למלחמה בחסידות. בעקבותיהם הלכו קהילות נוספות בליטא, ברוסיה הלבנה ובגליציה. המתנגדים – ובראשם הגר"א – יצאו במאבק עיקש נגד תנועת החסידות ועקרונותיה, ולשם כך השתמשו בכל אמצעי הענישה שעמדו לרשות הקהילה היהודית.
המתנגדים הדגישו את המרכזיות של לימוד התורה והתנגדו לגישת החסידים, שהעיקר הוא כוונת הלב וההתלהבות הדתית ולא הלימוד והקיום הדקדקני של המצוות. מעמדו המיוחד של המנהיג החסידי, "הצדיק", כמתווך בין החסידים הפשוטים לאלוהים היה בעיני הגר"א פסול מיסודו. ובאופן כללי, ראה הגר"א בחסידות כת סוטה שיש להילחם בה בכל האמצעים.
מאבקם של המתנגדים בחסידים נמשך כ-25 שנה, והסתיים בעקבות מותו של הגר"א (1797) וההכרה של הממשלה הרוסית בזכותם של החסידים לחיות ולהתפלל על-פי דרכם.

ביבליוגרפיה:
כותר: הגר"א : הגאון רבי אליהו (1720-1797)
מחברת: קם, מתיה
שם  הספר: מחויבות חברתית דרך סיפור רות המואבייה
מחברת: קם, מתיה
תאריך: 1999
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המידע שלפניך הוא לקט המבוסס על תוכנית מבחר - תכנית בתרבות ישראל בגישה רב תחומית. התוכנית פותחה בסיוע קרן אבי חי ובשיתוף משרד החינוך. כתבה: מתיה קם. המידע והתמונות במאגר זה מיועדים לשימוש אישי, לצורכי לימוד בלבד.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית