הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתכל ישראל חברים - כי"ח
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


ארגון בין-ארצי ראשון מסוגו של יהודים, הוקם בשנת 1860 בפריס (שמו בצרפתית - אַליאַנס). מטרת הארגון הייתה להגן על יהודים בכל מקום שנרדפו בו, להיאבק למען הרחבת האמנציפציה של היהודים, לתרום להתפתחותם התרבותית ולהפיץ ביניהם את מלאכת הכפיים ואת החקלאות.

סיסמת כי"ח הייתה: "כל ישראל עֲרֵבים זה לזה." הסיסמה מביעה את האחריות ההדדית והנכונות להגיש עזרה ותמיכה הדדית. לראש החברה מוּנה עורך הדין היהודי אדולף כרמיה. כי"ח עסקה גם בחינוך, יסדה בתי ספר, והראשון שבהם במרוקו (1862), שבהם לימדו בנוסף למקצועות הכלליים גם מלאכות שונות, כדי להקנות לחניכים מקצוע ופרנסה. בארץ ישראל הקימה חברת כי"ח ב-1870 את בית הספר החקלאי "מקווה ישראל".

למידע נוסף:
ההוראה בבתי הספר של "כל ישראל חברים"
שחרור הנשים וחינוכן מחדש
מקווה ישראל
כל ישראל חברים (כי"ח) בלקסיקון לתרבות ישראל


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: כל ישראל חברים - כי"ח
שם  הספר: מסע אל העבר : עולם מודרני נולד, המאה ה-19
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ג 2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית