הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאוטונומיה
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


מקור המילה ביוונית: אוטוס – עצמי, נומוס – חוק, ומשמעותה: שלטון עצמי.
במסגרת הזכות לאוטונומיה השלטון מעניק לקבוצת אוכלוסייה מסוימת במדינה – מיעוט לאומי או מיעוט דתי – את הזכות והסמכות לנהל את ענייניה הפנימיים בנושאים כמו חינוך, דת ותרבות על פי רצונה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: אוטונומיה
שם  הספר: מסע אל העבר : עולם מודרני נולד, המאה ה-19
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ג 2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית