הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאמנציפציה
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


פירוש המילה: שחרור. מקור המושג ברומא העתיקה ובה ציין המושג שיחרור של בן ממרותו של אביו והעמדתו ברשות עצמו. משמעותו המודרנית של המושג היא: הקניית זכויות מלאות, אזרחיות, חברתיות ומדיניות, לציבור שלא נהנה קודם לכן מיתרונות ומזכויות אלה.

המושג מתייחס לאמנציפציה שהוענקה ליהודים בסוף המאה ה-18 ובתחילת המאה ה-19 במדינות אירופה. בתהליך האמנציפציה זכו היהודים לשוויון חוקי במדינה, והשתלבו בה בחיי התרבות, החברה והכלכלה. בתמורה לקבלת האמנציפציה נאלצו היהודים לוותר על הפריבילגיות – זכויות היֶתר שניתנו להם בעבר, כגון: אוטונומיה קהילתית, ובמסגרתה מתן סמכויות שיפוט לקהילה. היהודים אף חוּיבו לשרת בצבא, כמו כל אזרח.

קראו עוד בנושא:
האמנציפציה והלאומיות היהודית
המאבק על האמנציפציה והלאומיות היהודית


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: אמנציפציה
שם  הספר: מסע אל העבר : עולם מודרני נולד, המאה ה-19
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ג 2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית