הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאנטישמיות
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


פירוש המושג אנטישמיות: נגד העמים השמיים, אך הכוונה היא נגד היהודים, ולא נגד בני שֵׁם הערבים, למשל.

השימוש הראשון במושג מיוחס ליהודי מוּמָר בגרמניה וילהלם מאר (1819-1904), בחוברת שפרסם ב-1879 בשם: "ניצחון היהדות על הגרמניות". האנטישמיות התבססה על שנאת ישראל שטופחה על ידי הכנסייה הנוצרית במרוצת הדורות. האנטישמיות המודרנית, שהחלה באירופה לקראת סוף המאה ה-19, ניזונה משינויים אידיאולוגיים, פוליטיים וחברתיים שהתרחשו במאה ה-19 באירופה, ובהם: הלאומיות, האמנציפציה, הסוציאליזם, וכן מתורת הגזע שהתפתחה בהשראת האנתרופולוגיה, הביולוגיה והדרוויניזם החברתי.

למידע נוסף:
הסיבות להתעוררות האנטישמיות המודרנית
האנטישמיות במרכז אירופה ובמערבה כגורם לעליית התנועה הלאומית היהודית


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: אנטישמיות
שם  הספר: מסע אל העבר : עולם מודרני נולד, המאה ה-19
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ג 2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית