הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתורת הגזע
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


תורת הגזע התפתחה במחצית השנייה של המאה ה-19, והיא מתבססת על האנתרופולוגיה, הביולוגיה והדרוויניזם החברתי.

תורת הגזע, המסתמכת כביכול על מחקר מדעי, קבעה כי הגזע שהאדם משתייך אליו הוא הקובע את איכותו. התפיסה הגזענית חילקה את האנושות לגזעים עליונים ולגזעים נחותים, וקבעה כי הגזע השמי נחשב לגזע נחות ואילו הגזע הארי נחשב לנבחר. כמו כן טוענת תורת הגזע כי מלחמת הקיום השוררת בטבע תביא להכחדת הגזע הנחות, השמי, ולהישארותו של הגזע העליון – הארי.

למידע נוסף:
הסיבות להתעוררות האנטישמיות המודרנית


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: תורת הגזע
שם  הספר: מסע אל העבר : עולם מודרני נולד, המאה ה-19
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ג 2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית