הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתחום המושב
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


אזור מוגדר של כפרים, עיירות וערים ברוסיה, שרק בו מותר היה ליהודים להתגורר ולעבוד. בתחום המושב התגוררו היהודים בשכנות עם יתר התושבים בני עמים שונים: פולנים, ליטאים, אוקראינים, רוסים ועוד.

גבולות האזור השתנו מעת לעת בהתאם למדיניותו של כל צאר, וגם בתוך גבולותיו הוטלו מעת לעת הגבלות על ישיבת יהודים, כגון איסור לשבת בכפרים או איסור להתגורר בערים מסוימות.

מידע נוסף:
הגירת יהודים מתחום המושב, 1914-1850
תחום המושב, 1881


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
מעבר ללקסיקון > לקסיקון יהודי המאבק
ביבליוגרפיה:
כותר: תחום המושב
שם  הספר: מסע אל העבר : עולם מודרני נולד, המאה ה-19
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ג 2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית