הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתקפיטליזם
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


קפיטל משמעותו הון; קפיטליזם הוא שיטה כלכלית-חברתית שבה אמצעי הייצור, השיווק והחליפין נמצאים בבעלות פרטית.

הקפיטליזם מושתת על עקרון היוזמה החופשית, לפיו בעלי ההון חופשיים לנצל את רכושם ולהשקיע אותו כדי להפיק ממנו רווח בתנאים תחרותיים. התפיסה הקפיטליסטית מעודדת תחרות חופשית וצבירת הון, ודוגלת בצמצום התערבותה של המדינה בחיי הכלכלה.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: קפיטליזם
שם  הספר: מסע אל העבר : עולם מודרני נולד, המאה ה-19
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ג 2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית