הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתחלוקה
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


כספי ה"חלוקה" היו כספי תרומות שנאספו מיהודי התפוצות וחולקו לבני היישוב היהודי היושבים בארץ ישראל.

את הכספים אספו השד"רים. בבסיס המנהג הזה עמדה התפיסה שכל יהודי חייב לקיים את מצוות יישוב ארץ ישראל, אך מי שאינו מקיים אותה בגופו, יקיים אותה על ידי מתן תרומות. על פי תפיסה זו היהודים היושבים בארץ מקבלים את הכספים בזכות, מכיוון שהם מקיימים את המצווה הזאת, ושומרים על הארץ בשביל כל עם ישראל.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: חלוקה
שם  הספר: מסע אל העבר : עולם מודרני נולד, המאה ה-19
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ג 2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית