הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאלקלעי, יהודה (1798-1878)
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


רב העדה הספרדית בעיר זֶמֶלין (יוגוסלביה), שקרא לייסוד מדינה יהודית בארץ ישראל.

את ספריו הראשונים, "דרכי נועם" ו"שלום ירושלים", פרסם ב-1839 בשפת הלדינו. אלקלעי הושפע מההתעוררות הלאומית באזור הבלקן ומעלילת הדם נגד היהודים בדמשק ב-1840. ב-1843 פרסם את חיבורו "מִנחַת יהודה" ובו קרא ליישוב ארץ ישראל. תחילה ראה בחברת כי"ח שותפה להגשמת רעיון יישוב הארץ, אך כאשר התאכזב מפעילותה – עלה לארץ ישראל (1871), וכדי לקדם את מימוש רעיונו ייסד בירושלים את "החברה ליישוב ארץ ישראל". על פי תפיסתו היהודים צריכים לפעול על ידי עלייה לארץ ועל ידי יישובה, כדי לקרב את הגאולה. ונתקבל בהתנגדות עזה מצד היישוב הישן.

קראו עוד בנושא:
התעוררות לאומית וראשיתה של תנועת הציונות


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: אלקלעי, יהודה (1798-1878)
שם  הספר: מסע אל העבר : עולם מודרני נולד, המאה ה-19
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ג 2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית