הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהצהרת זכויות האדם והאזרח (צרפת, 1789)
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


פורסמה בצרפת ב-26 באוגוסט 1789, שבועות אחדים לאחר תחילת אירועי המהפכה הצרפתית. ההצהרה מבטאת את הרעיונות והעקרונות שדגלו בהם הוגי הדעות של תנועת ההשכלה.

ההצהרה, הכוללת שבעה עשר סעיפים, קובעת שכל בני האדם נולדים חופשיים ושווי זכויות, וכי לכל בני האדם זכויות טבעיות שאינן ניתנות לביטול: הזכות לחיים, הזכות לחירות והזכות לקניין. ההצהרה גם מפרטת את זכויות האדם הנובעות מהזכויות הטבעיות, ובהן: שוויון בפני החוק, חופש דת, חופש ביטוי והגנה על החיים והרכוש. עקרונות ההצהרה מהווים תשתית לחוקות ולחוקים במדינות הדמוקרטיות, גם בימינו.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: הצהרת זכויות האדם והאזרח (צרפת, 1789)
שם  הספר: מסע אל העבר : עולם מודרני נולד, המאה ה-19
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ג 2003
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית