הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהחלוץ


תנועה שנוסדה ב-1917 ברוסיה, ודאגה להכשרת חבריה לעליה לארץ ישראל ולחיים חדשים בה.

התנועה הקימה סניפים בקהילות יהודי אירופה, אמריקה ובארצות האיסלאם. בין מייסדיה היה יוסף טרומפלדור שנשלח ב-1919 לארץ ישראל כדי לברר אפשרויות עליה וקליטה לחברי הקבוצה. ב- 1921 נוסדה "ההסתדרות העולמית של החלוץ". הקונגרס הציוני הכיר בה וסניפי תנועת "החלוץ" נתמכו בידי מוסדות התנועה הציונית. "החלוץ" הקים חוות הכשרה בהן התנסו המועמדים לעליה בעבודה חקלאית, בחיי שיתוף ולמדו עברית. הם עלו בקבוצות ולא כיחידים, וידיעת העברית היתה תנאי לעלייתם. חברי תנועת "החלוץ" הגיעו לראשונה לארץ ישראל בימי העלייה השלישית.

ביבליוגרפיה:
כותר: החלוץ
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה:

1. מחברים : צוות היסטוריה.
2. תשס"ד, 2004.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית