הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתעליית הנוער


ארגון הצלה וחינוך ילדים יהודים שמטרותיו: העלאת ילדים ונוער לארץ ישראל, חינוך הנוער והכשרתו לחיים חלוציים בה.

יוזמת המפעל הייתה רחה פרייר בברלין בשנת 1932. עם החמרת מצבם של יהודי גרמניה בימים שלפני עליית הנאצים לשלטון, נוצרה דחיפות להציל את הנוער היהודי. בשנה הראשונה לפעילות הארגון נקלטה קבוצה ראשונה של 25 בני נוער מברלין בכפר הנוער בן שמן. עם עליית הנאצים לשלטון בגרמניה ב-1933 קבל הארגון דחיפה חזקה, ולראש הלשכה לעליית הנוער בסוכנות היהודית בארץ ישראל מונתה הנרייטה סאלד. בני הנוער שעלו במסגרת "עליית הנוער", נקלטו בקיבוצים, במושבי עובדים ובבתי ספר חקלאיים. הארגון פעל גם בקרב יהודים מארצות המזרח, ולאחר הקמת המדינה הוא ליווה את קליטתם של ילדים מקיבוצי יהודים שעלו לארץ, חלקם ללא הוריהם. במדינת ישראל הופנו גם בני נוער ישראלי שלא נמצאה מסגרת לחינוכם למוסדות עליית הנוער.

ביבליוגרפיה:
כותר: עליית הנוער
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה:

1. מחברים : צוות היסטוריה.
2. תשס"ד, 2004.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית