הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהפתרון הסופי


כינוי לרצח המחושב והמתוכנן של כלל היהודים באירופה שתוכנן על ידי ראשי המשטר הנאצי.

לא ברור מתי בדיוק התקבלה ההחלטה על הפתרון הסופי, אולם נראה שהפקודה לכך ניתנה על ידי היטלר בעל פה במהלך שנת 1941. ב- 20 בינואר 1942 כונסה ישיבת עבודה בווילה בפרבר של ברלין ברחוב אם גרוסן ונזיי (נוהגים לכנותה ועידת ונזיי) שנועדה לתאם בין הגופים שהשתתפו ברצח העם היהודי. הפתרון הסופי היה אמור לחול על כ-11 מליון יהודים.

ביבליוגרפיה:
כותר: הפתרון הסופי
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה:

1. מחברים : צוות היסטוריה.
2. תשס"ד, 2004.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית