הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתכנית בזל


תכנית בזל היא מצע בו מוגדרים עקרונות היסוד של התנועה הציונית כפי שנוסחה בקונגרס הציוני הראשון ב-1897, בעיר בזל בשוויץ.

התכנית קבעה כי: "הציונות שואפת להקים לעם ישראל בית-מולדת בארץ ישראל, מובטח לפי משפט הכלל". לשם השגת מטרה זו נקבעו מספר אמצעים: יישוב ארץ ישראל על ידי יהודים עובדי אדמה, בעלי מלאכה ובעלי מקצוע; ארגון וליכוד כל היהדות במוסדות מקומיים וכלליים בהתאם לחוקי המדינה; הגברת הרגש הלאומי-היהודי וההכרה הלאומית-היהודית; פעולות הכנה להשגת הסכמות הממשלות, הנחוצות כדי להגשים את מטרת הציונות.

ביבליוגרפיה:
כותר: תכנית בזל
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה:

1. מחברים : צוות היסטוריה.
2. תשס"ד, 2004.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית