הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתדוד רזיאל (1941-1910)


ממייסדי האצ"ל ב- 1937, ומפקדו הראשון.

נולד ליד וילנה. למד בישיבת מרכז הרב בירושלים ובאוניברסיטה העברית. התנגד למדיניות ההבלגה של ה"הגנה", וכמפקד האצ"ל עסק גם בפעולות תגמול נגד הטרור הערבי, ובארגון עליה בלתי לגלית של יהודים לארץ ישראל. ב- 1941, בעת מלחמת העולם השנייה עמד בראש כוח שנשלח על ידי הבריטים לפעילות מודיעינית בעיראק, בה התרחש מרד פרו-נאצי, ושם נהרג בהפצצה על המחנה שבו שהה. ב- 1955 הועבר ארונו מעיראק לקפריסין לקבורה ארעית, וב-1961 הועבר ארונו לישראל והוא נטמן בהר הרצל בירושלים.

ביבליוגרפיה:
כותר: דוד רזיאל (1941-1910)
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה:

1. מחברים : צוות היסטוריה.
2. תשס"ד, 2004.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית