הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתזאב ז'בוטינסקי (1940-1880)


מנהיג ציוני, סופר ועיתונאי. ממקימי הגדודים העבריים, הקים את המפלגה הרוויזיוניסטית, והיה מראשי בית"ר.

מראשי הציונות ברוסיה. במלחמת העולם הראשונה היה ממקימי הגדודים העבריים, שלחמו בצד הבריטים והשתתפו בכיבוש ארץ ישראל מידי הטורקים. ז'בוטינסקי היה מראשי ההגנה העצמית במאורעות שהתחוללו בירושלים ב-1920. בשנת 1925 הקים את המפלגה הרוויזיוניסטית, ואף עמד בראשה ובראש בית"ר. הוא תבע מן ההנהגה הציונית להכריז כי מטרת הציונות היא הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל משני עברי הירדן. ז'בוטינסקי התנגד לדרכה של ההסתדרות הציונית, שלל את "ההבלגה" והדגיש את הצורך במאבק מדיני ודיפלומטי. ב-1935 פרש מן הקונגרס הציוני, הקים את ההסתדרות הציונית החדשה (הצ"ח), והיה לנשיאה. נפטר בניו יורק, ובשנת 1964 הועלו עצמותיו לארץ והוא נקבר בהר הרצל בירושלים.

לקריאה נוספת באתר לקסיקון לתרבות ישראל:
זאב ז'בוטינסקי

ביבליוגרפיה:
כותר: זאב ז'בוטינסקי (1940-1880)
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה:

1. מחברים : צוות היסטוריה.
2. תשס"ד, 2004.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית