עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > עולם המקרא > אתרים במקראעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > תקופת המלוכהMap of the Amalekites Territoryמפה של אזורי ההתישבות של עמלק. במקרא מתואר עמלק כאויב של ישראל , הראשון שתקף אותו לאחר יציאת מצריים. כן מתוארת מלחמה עם עמלק בימי שאול. לפי הממצא הארכיאולוגי, עמלק שכן בנגב עד שנכבש על ידי ממלכת יהודה במאה העשירית לפנה"ס.

Map of the Amalekites Territory


אל האסופה אטלס היסטורי תקופת המקרא : תקופת המלוכה3

ביבליוגרפיה:
כותר: Map of the Amalekites Territory
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: Bible History Online
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית