הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםאבימלך
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


משמעות השם: אָבִי הוא מֶלֶך; או: האל / האב הוא מלך; או: האל / המלך הוא האב.

בתנ"ך נזכרים אנשים אחדים בשם אבימלך:
1. אבימלך מלך גְרָר, שחי בימי אברהם (בראשית כ', כ"א).
גרר הייתה חלק מארץ פְּלִשְׁתִים. בפרק כ' מסופר ששרה נלקחה מאברהם אל ארמון המלך אבימלך, לאחר שאברהם הכריז עליה שהיא אחותו. בסיפור זה מופיע אבימלך באור חיובי, כמי שזוכה בהתגלות אלוהית.
בפרק כ"א (32-22) מסופר על מריבה שפרצה בין אנשי אברהם לעבדֵי אבימלך על שטחי מרעה ובארות מים בנגב. בסופו של דבר כרתו אברהם ואבימלך ברית בבאר שבע.
2. אבימלך מלך פלשתים, שישב בגרר וחי בימי יצחק (בראשית כ"ו 31-1).
הסיפורים בפרק זה מקבילים לסיפורי אברהם: רבקה אשת יצחק נלקחת על ידי המלך הנוכרי, רועי גרר רבים עם רועי יצחק על בארות מים, ויצחק ואבימלך כורתים ברית בבאר שבע.
סביר שאבימלך הנזכר בסיפורי אברהם איננו אותו אבימלך שבסיפורי יצחק, מפני שיש ביניהם פַּעַר-זמן של כשישים שנה. נראה שהשם "אבימלך" היה אופייני למלכי גרר הפלשתיים, כפי שהשם פַּרְעֹה היה מקובל אצל מלכי מצרים.
3. אבימלך הוא כִּינוּיוֹ של אָכִישׁ מלך גַּת, הפלשתי (תהלים ל"ד 1). (הפסוק רומז על בריחת דוד אל אכיש מלך גת - שמואל א', כ"א 11). בתרגום השבעים ובווּלְגַטָה הוא מכונה 'אחימלך'.
4. אבימלך בן אביתר הכהן (דברי הימים א', י"ח 16).
5. אבימלך בן גדעון (שופטים ח'-ט').
השם "אבמלך" נמצא גם בתעודות אוּגָרִית ובתעודות אֶל-עַמַרְנָה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: אבימלך
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית