הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתכיכר הירדן וערי הכיכר
מחברות: פנוי פנוי; שוש עייש; אורה שמאי


כיכר הירדן הוא האזור שבו נהר הירדן נשפך אל ים המלח. באזור שפע של מעיינות והוא נחשב לנווה מדבר פורה מאוד. העיר יריחו שוכנת באזור זה.

היכן היו ערי הכיכר שראו אברהם ולוט ממקום התצפית שלהם? התנ"ך משתמש במושג "ערי הכיכר" לציון ערים ששכנו בעבר באזור ים המלח. המפורסמות שבהן הן סדום ועמורה, שכידוע נעלמו במהפכת סדום ועמורה (בראשית פרק יט).
לא נמצאו שרידים של יישובי קבע גדולים באזור ים המלח, פרט לעיר יריחו שמצפון לים המלח ולצער שמדרום לו (א-צאפי, בתחום מדינת ירדן). בנוסף, היו יישובים קטנים, כגון עין גדי, בנווה המדבר של נחל דוד.
השאלה אם היו באזור בעבר הקדום יישובים גדולים שנעלמו ללא זכר, כמו סדום ועמורה-נשארת ללא מענה ברור.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: כיכר הירדן וערי הכיכר
שם  הספר: מזהות אישית לזהות לאומית : סיפורי האבות וזיקתם לארץ ישראל
מחברות: פנוי, פנוי ; עייש, שוש ; שמאי, אורה
עורכת הספר: מירן, שושי
תאריך: 2004
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המשך כותר : פרקים מספר בראשית ללימוד ולהעשרה. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבות הביניים.
2.  ראש צוות הפיתוח וכתיבה: זהר הרקוב. 
3. ייעוץ מדעי: ד"ר אסנת זינגר. 
4. כתיבה : גלי דינור (פרקים יב-כג, לב, לג, לה), שושי עייש (פרקים כד, כה, כז), אורה שמאי (פרקים כח, כט, ל, לז, מד, מה, נ).
5. כרטוגרפיה: ד"ר אורנה צפריר-ראובן - החוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב.
הערות לפריט זה: 1. הפריט לקוח מתוך פרק יג (פסוקים 18-1).
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית