הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > שליטים וממלכות בארץ-ישראל > תקופת האימפריה הרומית > המרד הגדולעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > שליטים וממלכות בארץ ישראל > תקופת האימפריה הרומית > המרד הגדולהגליל בתקופת המרד (שנת 67 לספירה)


מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

המפה מציגה את גבול אזור הפיקוד של יוסף בן מתיתיהו בצפון ארץ ישראל.

הגליל בתקופת המרד (שנת 67 לספירה)אל האסופה מסע אל העבר : יוון, רומא וירושלים3

ביבליוגרפיה:
כותר: הגליל בתקופת המרד (שנת 67 לספירה)
שם  הספר: מסע אל העבר : יוון, רומא וירושלים
מחברת: ריין, אסתי (ד"ר)
עורכת הספר: ויס, נורית
תאריך: 2001
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המשך כותר : על-פי תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה לבית הספר הממלכתי.
2. כותב גרסה ראשונה ויועץ מדעי: ישראל רונן.
3. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
4. היסטוריה לכיתה ו' בביה"ס הממלכתי.
הערות לפריט זה:

1. הפריט לקוח מתוך יחידה 5 פרק ב' בספר.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית