הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתארץ כנען
מחברות: פנוי פנוי; שוש עייש; אורה שמאי


ארץ כנען היא כל האזור שבין דרום סוריה של ימינו לבין חצי האי סיני.

גם במקרא מצוינים גבולותיה "ויהי גבול הכנעני מצידֹן באכה גררה עד-עזּה, באכה סדמה..." (בראשית י, 19).
המושג "כנען" מופיע לראשונה בתעודות מן המזרח הקדום מן האלף השני לפני ספירת הנוצרים.
בתקופה שקדמה להתנחלות בני ישראל בכנען הייתה כנען נתונה לשלטון מצרי. היו בה ערי ממלכה ובהן ירושלים, חצור, מגידו, אשקלון ועזה.
שפתם של הכנענים השתייכה למשפחת השפות השמיות, ומן הכתב הכנעני התפתח הכתב העברי. המקרא מציין שמות נוספים של עמים שישבו בכנען, ואת כולם נהוג לכנות בשם - כנענים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: ארץ כנען
שם  הספר: מזהות אישית לזהות לאומית : סיפורי האבות וזיקתם לארץ ישראל
מחברות: פנוי, פנוי ; עייש, שוש ; שמאי, אורה
עורכת הספר: מירן, שושי
תאריך: 2004
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המשך כותר : פרקים מספר בראשית ללימוד ולהעשרה. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבות הביניים.
2.  ראש צוות הפיתוח וכתיבה: זהר הרקוב. 
3. ייעוץ מדעי: ד"ר אסנת זינגר. 
4. כתיבה : גלי דינור (פרקים יב-כג, לב, לג, לה), שושי עייש (פרקים כד, כה, כז), אורה שמאי (פרקים כח, כט, ל, לז, מד, מה, נ).
5. כרטוגרפיה: ד"ר אורנה צפריר-ראובן - החוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב.
הערות לפריט זה: 1. הפריט לקוח מתוך פרק יב (פסוקים 9-1).
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית