הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > אידיאולוגיות, תנועות וזרמים > אמנציפציה ואנטישמיות מודרנית
הספריה הציונית


תקציר
מברק ושתי כתבות טלגרפיות שכתב הרצל בטקס שלילת הדרגות של הסרן דרייפוס.שלילת הדרגה של הסרן דרייפוס
מחבר: ד"ר בנימין זאב הרצל


פאריס, 5-4 בינואר [1895]*

4 בינואר

הטקס הפורמאלי של שלילת הדרגה של הסרן דרייפוס ייערך מחר בבוקר בחצר הקסרקטין של "בית-הספר הצבאי".

5 בינואר

שלילת הדרגה של הסרן דרייפוס כינסה בבוקר החורפי המעונן הזה סקרנים רבים בסביבה של "בית-הספר הצבאי", הנמצא מאחורי הרובע של התערוכה משנת 1889 1. ראו מספר גדול של קצינים, אחדים עם נשותיהם. הכניסה אל החצר של "בית-הספר הצבאי" לא הותרה אלא לקצינים ולעיתונאים מועטים. בחוץ המתין המון הסקרנים, אלה הרגילים להיות נוכחים בהוצאות-להורג. ניכר היה שגויסו שוטרים רבים. בשעה תשע היתה החצר הענקית מלאה יחידות-צבא, שהסתדרו בריבוע. 5000 איש נכחו. באמצע פיקד גנראל רכוב על סוסו. דקות מספר אחרי תשע הוצא דרייפוס אל המיסדר. הוא היה לבוש במדי הסרן. ארבעה אנשים הוליכו אותו והביאוהו לפני הגנראל. הלה אמר : "אלפרד דרייפוס, אתה בלתי-ראוי לשאת את הנשק. בשם העם הצרפתי אני שולל את דרגתך. יוצא גזר-הדין אל הפועל". דרייפוס הרים את יד ימינו ואמר בקול רם : "אני נשבע ומצהיר, שאתה שולל את דרגתו של אדם חף-מפשע. תחי צרפת !" אותו רגע עצמו השמיעו התופים את קולם. המוציא-לפועל הצבאי התחיל תולש מעל מדיו של המורשע את הכפתורים והקישורים, שכבר היו מרופים עוד מקודם. דרייפוס שמר על עמידה שקטה. לאחר דקות אחדות היה כל התהליך הזה גמור.

עתה התחיל הסיבוב לפני החזית של כל היחידות. דרייפוס צעד לפני השורות של יחידות הצבא כאדם המרגיש שהוא חף מפשע. הוא הגיע לפני קבוצה של קצינים, שצעקו אליו : "יודאס 2 ! בוגד !" דרייפוס צעק כנגדם : "אני אוסר עליכם לפגוע בכבודי". בשעה תשע ועשרים דקות היה הסיבוב גמור. אחר-כך דרייפוס נכבל ונמסר לז'אנדארמים. מכאן ואילך מתייחסים אליו כמו אל אסיר אזרחי. לאחר שהוצא דרייפוס התחילו יחידות הצבא צועדות. אולם ההמון רץ והתכנס ליד השער, כדי לראות את הרחקתו של האסיר. נשמעו דברי-זעם : "אם הם יוציאו אותו עכשיו, ירצה כל אחד לקבל חתיכה ממנו". ואולם כל ההמתנה עד עכשיו היתה לחינם. מתוך התרגשות מוזרה התפזרו אלה שהיו עדים לשלילת הדרגה. עמידתו האיתנה המיוחדת במינה של האיש שניטל כבודו ממנו עשתה על אנשים אחדים רושם עמוק.

אל שלילת-הדרגה של דרייפוס יש להוסיף, כי בשעת הסיבוב לפני יחידות-הצבא הוא קרא אל החיילים, שביניהם נמצאו טירונים צעירים רבים :
"אני חף-מפשע !" כשהגיע אל קבוצה של עיתונאים, נעמד ואמר : "אתם תודיעו לצרפת כולה, כי אני חף-מפשע !" אחדים ענו לו בביזויים. ההמון בחוץ, שראה מבעד לשער-הסורגים את הפרטים של שלילת-הדרגה, פרץ כל פעם בקריאות : "מוות לבוגד !" 3 התבטאות אחת של דרייפוס, שהיא מעניינת אבל זקוקה מאוד לאישור, מופצת עכשיו. היום בבוקר, באולם-ההמתנה, סמוך לפני שלילת-הדרגה, כאילו אמר אל החיילים ששמרו עליו : "אני חף מפשע. אם הוצאתי לחוץ-לארץ מסמכים, הרי נעשה הדבר בתור פתיון, כדי לקבל בתמורתם מסמכים חשובים יותר. בעוד שלוש שנים תיוודע האמת והמיניסטר עצמו יחדש את משפטי". עיתון-ערב אחד מספר : דרייפוס אמר הבוקר בבית-סוהר צבאי אל הסרן שהעיר אותו : "סרן, אתה הוא כלי-השרת של אי-הצדק הגדול-ביותר של המאה הזאת". לאחר שלילת-הדרגה הובא דרייפוס בעגלת-בית-הכלא הרגילה אל בית-הסוהר האזרחי, ושם עבר כל התהליכים שעוברים פושעים רגילים. במדים המקורעים שלו הוא צולם.

* Die Degradation des Capitans Dreyfus- מברק ושתי כתבות טלגראפיות, שהופיעו ב"נויא פראיא פראסא" מס' 10908 מ-5 בינואר ומס' 10909 מ-6 בינואר 1895.

1 הכוונה לתערוכה העולמית השמינית, שהתקיימה בפאריס ב-1889.
2 במקור : Judas - והכוונה כמובן ליהודה איש קריות, אשר, לפי האוואנגליון, בגד בישו הנוצרי עבור כסף, ושמו נעשה שם נירדף לבוגד אצל העמים הנוצרים.
3 לתיאור זה יש להעיר כי בולט חסרונה של קריאת ההמון : "מוות ליהודים", שהושמעה, כפי שכתב הרצל, במאמרו המאוחר יותר, "ציונות" (1899). על כך ראה : "בפני עם ועולם", כרך ב', עמ' 42 ואילך. ייתכן כי מערכת העיתון בווינה המתיקה את הדו"ח של הרצל והחסירה את הקריאה נגד היהודים, שלא היתה בתיאום עם מדיניותה שלה.

ביבליוגרפיה:
כותר: שלילת הדרגה של הסרן דרייפוס
שם  הספר: מבולאנז'א עד דרייפוס, 1891-1895 : כתבות ומאמרים מדיניים מפאריס (כולל "היכל בורבון")
מחבר: הרצל, בנימין זאב (ד"ר)
עורכי הספר: ביין, אלכס; שרף, משה
תאריך: 1974
הוצאה לאור: הספריה הציונית
הערות: 1. עברית: שמשון מלצר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית