הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתנדודי משפחת תרח
מחברות: פנוי פנוי; שוש עייש; אורה שמאי


משפחת תרח נודדת מן העיר אוּר לכיוון צפון, לאזור הגובל היום בדרום טורקיה-אל חרן.

עיר זו הייתה ידועה כמרכז הפולחן לאל הירח-האל סין, וחשיבותה נבעה מכך שישבה על צומת דרכים חשוב לשיירות סוחרים.
בין האלף השישי לאלף השני לפני הספירה נדדו שבטים ממוצא שֵמִי במרחב שבין ארם נהריים (עיראק), סוריה וארץ ישראל. שבטים אלו התקיימו ממרעה ומעבודת אדמה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: נדודי משפחת תרח
שם  הספר: מזהות אישית לזהות לאומית : סיפורי האבות וזיקתם לארץ ישראל
מחברות: פנוי, פנוי ; עייש, שוש ; שמאי, אורה
עורכת הספר: מירן, שושי
תאריך: 2004
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המשך כותר : פרקים מספר בראשית ללימוד ולהעשרה. על פי תכנית הלימודים החדשה לחטיבות הביניים.
2.  ראש צוות הפיתוח וכתיבה: זהר הרקוב. 
3. ייעוץ מדעי: ד"ר אסנת זינגר. 
4. כתיבה : גלי דינור (פרקים יב-כג, לב, לג, לה), שושי עייש (פרקים כד, כה, כז), אורה שמאי (פרקים כח, כט, ל, לז, מד, מה, נ).
5. כרטוגרפיה: ד"ר אורנה צפריר-ראובן - החוג לגיאוגרפיה, אוניברסיטת תל אביב.
הערות לפריט זה: 1. הפריט לקוח מתוך פרק יב (פסוקים 9-1).
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית