הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > פרשנות המקרא
ההסתדרות הציונית העולמית. המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה


תקציר
מידע על פירושו של המלבי"ם לתורה, פירוש שמבסס את מדרשיי ההלכה בכתובים המקראיים.פרשנות על פי מדרשי הלכה
מחברים: נח עמינח; יוסף ניצן


המלבי"ם

ר' מאיר ליב בן יחיאל מיכל, יליד רוסיה (1809-1879), מגדולי התורה בדורו. בפירושו הנקרא על שמו "מלבי"ם", הוא בא לבסס את מדרשי ההלכה כמתחייבים מלשון הכתובים עפ"י כללי הדיקדוק. וכך הוא אומר: "כל דברי חז"ל מוכרחים ומוטבעים בעומק הלשון על פי חוקים וכללים מיוחדים לחז"ל בשפת לשון הקודש".

בפירושו לתורה הכניס המלבי"ם את מדרשי התנאים, מכילתא, ספרא וספרי, ופירש אותם בהרחבה. לצורך פירושו חקר את לשון המקרא, אסף את כללי הלשון וקבע אותם בתרי"ג כללים.

בשיחות של הנפשות הפועלות במקרא משלב המלבי"ם ויכוחים בענייני הלכה, כגון: בוויכוח בין אברהם ושרה בעניין הגר נשמעת השאלה אם יש רשות לבעל לשחרר את השפחה שאשתו הכניסה לו בכתובתה. השיחה בין יפתח ובתו נתפרשה על ידו כוויכוח הלכתי, בדבר קיום נדרים.

לפריטים נוספים בנושא:
פרשנות
פרשנים בצרפת
פרשנים בספרד
פרשנות פילוסופית
פרשנות הדרוש והקבלה
פרשנות עממית

ביבליוגרפיה:
כותר: פרשנות על פי מדרשי הלכה
שם  הספר: בשבילי היצירה התורנית לדורותיה
מחברים: עמינח, נח ; ניצן, יוסף
עורך הספר: שמידט, שלמה
תאריך: 1982
הוצאה לאור: ההסתדרות הציונית העולמית. המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה
הערות לפריט זה: 1. הפריט לקוח מתוך הפרק השלישי בספר.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית