הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > פרשנות המקרא > פרשנות ימי הבניים
ההסתדרות הציונית העולמית. המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה


תקציר
מידע קצר על הרלב"ג ועל האברבנאל, שנים מפרשני התורה בימי הביניים שכתבו פירושים עם אופי פילוסופי.פרשנות פילוסופית
מחברים: נח עמינח; יוסף ניצן


הרלב"ג

שיטתו של ר' לוי בן גרשום מפרובאנס (1288-1344) בפרשנות היא שיטה פילוסופית והיא עומדת בניגוד לשיטה הפילולוגית, שלפיה יש להבין תחילה את משמעות המילים כדי להבין מהן את העניין כולו. רלב"ג סובר שיש למילים מובנים שונים, ועל-כן צריך לפרש קודם כל את הכוונה הכללית של העניין ועפ"י כוונה זו לפרש את המילים.

סיפורי התורה לא באו אלא ללמד אותנו מוסר השכל. לפיכך מחלק הרלב"ג את החלק הסיפורי של המקרא לפרשיות ובסוף כל פרשה הוא מפרט באריכות את התועלת המוסרית.

רלב"ג חיבר פירושים לתורה, נביאים ראשונים והמגילות, משלי ואיוב.

ר' יצחק אברבנאל

ר' יצחק אברבנאל, יליד ליסבון (1437-1508), ממנהיגי יהדות ספרד בימי הגירוש. בפירושו לתורה התנגד לרלב"ג, המפרש את המסקנות המוסריות הנובעות מן הכתובים ולא את הכתובים עצמם.

ר' יצחק אברבנאל הקדים בראש כל פרשה מבוא ובו הציע קושיות, אשר בפירושו בא ליישב אותן. לדעת רי"א יש בתורה שלשה עניינים:
הבנת המילות – שהוא הלביש, כוונת הסיפורים – שהוא הגוף והרמז הנסתר – שהוא הנשמה.

כמדינאי נדרש רי"א לסדרי החיים החברתיים בישראל בתקופת המקרא, והוא משווה סדרים אלה למנהגים המדיניים שנהגו בימיו, למשל, בפירושו להמלכת שאול הוא חוקר את יתרון המשטר הרפובליקני על המשטר המלכותי ומביא ראיות מרומי העתיקה והרפובליקות האיטלקיות שבימיו.
בפירושו לשופטים הוא משווה את משיחת מלכי ישראל עם משיחת המלכים בימיו

לפריטים נוספים בנושא:
פרשנות
פרשנים בצרפת
פרשנים בספרד
פרשנות פילוסופית
פרשנות הדרוש והקבלה
פרשנות על פי מדרשי הלכה
פרשנות עממית

ביבליוגרפיה:
כותר: פרשנות פילוסופית
שם  הספר: בשבילי היצירה התורנית לדורותיה
מחברים: עמינח, נח ; ניצן, יוסף
עורך הספר: שמידט, שלמה
תאריך: 1982
הוצאה לאור: ההסתדרות הציונית העולמית. המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה
הערות לפריט זה:

1. הפריט לקוח מתוך הפרק השלישי בספר.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית