הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתנ"ך
מחברת: מתיה קם


השם תנ"ך הוא ראשי תיבות של המלים: תורה, נביאים, כתובים.

התנ"ך נקרא גם 'ספר הספרים' - כי הוא ספר היסוד של עם ישראל, והוא נקרא גם מקרא - כי נוהגים לקרוא בו בקביעות.
התנ"ך מורכב מ- 24 ספרים, הראשון שבהם - ספר בראשית, והאחרון על-פי החלוקה המקובלת - ספר דברי הימים. ספרי התנ"ך מתחלקים לשלוש קבוצות:
התורה - ובה חמישה ספרים, הנקראים גם חמישה חומשי תורה: בראשית, שמות, ויקרא, במדבר, דברים.
הנביאים - ובהם ספרי הנביאים הראשונים - יהושע, שופטים, שמואל (א, ב) ומלכים (א, ב) וספרי הנביאים האחרונים - ישעיהו, ירמיהו, יחזקאל ותרי עשר.
הכתובים - ובהם הספרים האלה:
א. שלושה ספרים גדולים - תהלים, משלי, איוב.
ב. חמש מגילות - רות, שיר השירים, קֹהלת, איכה, אסתר.
ג. ספרי זכרונות - דניאל, עזרא, נחמיה; דברי הימים (א, ב) - שהם קיצור ההיסטוריה של עם ישראל עד שיבת ציון.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: תנ"ך
שם  הספר: ישראל והעמים דרך סיפור יעקב ועשיו
מחברת: קם, מתיה
תאריך: תשנ"ו 1996
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המידע שלפניך הוא לקט המבוסס על תוכנית מבחר - תכנית בתרבות ישראל בגישה רב תחומית. התוכנית פותחה בסיוע קרן אבי חי ובשיתוף משרד החינוך. כתבה: מתיה קם. המידע והתמונות במאגר זה מיועדים לשימוש אישי, לצורכי לימוד בלבד.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אביגדור שנאן.
3. הכנת מפות: תמר סופר.
הערות לפריט זה:

1. פריט זה לקוח מתוך נספח המושגים בספר זה.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית