הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאקרוסטיכון
מחברת: מתיה קם


שיטת כתיבה של שיר, ובה האותיות הראשונות - של כל שורה או של המלים בשיר - יוצרות צירוף בעל משמעות: שם המחבר, המלה 'חזק', אותיות הא"ב ועוד.

בימינו יש המשתמשים בשיטת האקרוסטיכון בכתיבת הקדשות או ברכות ליום הולדת, לבר מצווה או להזדמנויות דומות אחרות: האותיות בראשי השורות מצטרפות לשמו של בעל השמחה או לברכה שמברכים אותו.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: אקרוסטיכון
שם  הספר: ישראל והעמים דרך סיפור יעקב ועשיו
מחברת: קם, מתיה
תאריך: תשנ"ו 1996
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המידע שלפניך הוא לקט המבוסס על תוכנית מבחר - תכנית בתרבות ישראל בגישה רב תחומית. התוכנית פותחה בסיוע קרן אבי חי ובשיתוף משרד החינוך. כתבה: מתיה קם. המידע והתמונות במאגר זה מיועדים לשימוש אישי, לצורכי לימוד בלבד.
2. ייעוץ מדעי: פרופ' אביגדור שנאן.
3. הכנת מפות: תמר סופר.
הערות לפריט זה:

1. פריט זה לקוח מתוך נספח המושגים בספר זה.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית