הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתרבי עקיבא


רבי עקיבא - אחד מן התַנאים החשובים, שחיברו את המִשְנָה.

חי במאה ה- 2 לספירה, בתקופת השלטון הרומי בארץ ישראל, והיה המנהיג הרוחני של מרד בר כוכבא. על-פי המסופר בתלמוד, היה רבי עקיבא רועה צאן פשוט שהחל ללמוד תורה רק בגיל 40 – בהשפעת אשתו (רחל), והיה לדמות מרכזית בחיי היהודים בארץ ישראל ובתפוצות באותה תקופה.

ביבליוגרפיה:
כותר: רבי עקיבא
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה: 1. מחברת: מתיה קם.
2. 2004, תשס"ד.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית