הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתגלות בבל


הגלייתם של תושבי יהודה לבבל, בידי נבוכדנאצר מלך בבל, בעקבות כיבוש יהודה וירושלים בשנת 586 לפני הספירה.

גלות בבל הייתה קצרה יחסית ונמשכה 50 שנה – עד לכיבוש בבל בידי כורש, מלך פרס, בשנת 539 לפני הספירה (שיבת ציון).

ביבליוגרפיה:
כותר: גלות בבל
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה: 1. מחברת: מתיה קם.
2. 2004, תשס"ד.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית