הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתפילת נעילה


תפילת נעילה היא תפילה שנאמרה בציבור, בבית המקדש, בזמן נעילת שערי המקדש – סמוך לערב או קצת לאחר מכן, עם השקיעה.

בתקופות הבית השני ובימי המשנה היו מתפללים תפילת נעילה ביום הכיפורים ובימי צום מיוחדים. בימינו מתפללים תפילת נעילה רק ביום הכיפורים.

ביבליוגרפיה:
כותר: תפילת נעילה
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה: 1. מחברת: מתיה קם.
2. 2004, תשס"ד.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית