הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתפילת ערבית


תפילת ערבית נקראת גם: תפילת מעריב. תפילה זו נאמרת בשעות הערב – ומכאן שמה.

ביבליוגרפיה:
כותר: תפילת ערבית
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות לפריט זה:

1. מחברת: מתיה קם.
2. 2004, תשס"ד.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית